luns, 6 de febreiro de 2017

As Profesións . O traballo

Profesións

 Sesión 1: Introdución e conexión cos coñecementos previos. 
Pensa ,en que traballan persoas que coñeces?
Que che gustaría ser de maior?
  Sesión 2: Os traballos na natureza.
Obtemos productos da natureza
 https://www.youtube.com/watch?v=ZKGkf6xiY5M
  Sesión 3: Os traballos en fábricas e talleres.
 Transformando a materia en obxectos de uso:
 Facendo zapatos
Alimentos cociñados Elaborando pan  Sesión 4: Os traballos que dan servizos. 
Profesións que non  producen  bens materiais axudan ás persoas
O sector terciario está composto por varias áreas como estes: actividades
 1-financeiros, que se tornaría todos os bancos relacionados, mercado de accións, seguros ... 2-actividades que equivalen a servizos prestados a empresas, consultores, administración, xestión, consultoría ...  
3-turismo e hostalería. 4-actividades de transporte e comunicación. telecomunicacións 
5-zona, que teñen papel especial que estaría relacionada a servizos de telefonía. A actividade 6-comercial e de estar no polo miúdo, xunto, os franqueados ... Persoais 7-servizos que pretenden mellorar a calidade de vida dos cidadáns. Nesta sección, poden englobadas ambas actividades estéticas relacionadas (peiteado, maquillaxe ...) en canto ao que sería o estado de benestar (escolas, hospitais, administración ...)
. 8-actividades en materia de función e administración pública: xustiza, defensa, representación política ... 
  9-Servizos relacionados ao que é ocio e cultura: cine, teatro, música, deporte ...  
10-Media, sexa escrita, dixital, televisión ou radio. 11 As actividades relacionadas coa tecnoloxía da información e Internet.

venres, 3 de febreiro de 2017

POEMA

video video
Claudia y Noa recitan voluntariamente un texto Poesías y romances españoles. de la Editorial  Susaeta. ediciones
O luns 6 Sergio trae un texto da universal Rosalía de Castro. 

venres, 20 de xaneiro de 2017

TAPIRTapir


Tapir con crías

EQUIPO TAPIR

Somos:
Marc Sendón,
 Ian  Santana,
Milagros  Pérez
Raquel Lema
O tapir é un mamífero de tamaño mediano
Que lle gusta comer? Gústalle  comer follas, raíces , herba e plantas acuáticas.
Onde lle gusta estar?  Vive nos pantanos, selvas húmidas e  nos bosques das montañas en países como Ecuador, Brasil, Argentina,Colombia, Bolivia  y sueste  Asiático.
Características:
·        Fociño alargado para arrincar os vexetais  dos que se alimenta e tamén tomar auga
·        Pelo é moi corto e escuro, de color branco e negro.
  As crías pelo  con  manchas
·         Ten 4 dedos nas patas de diante   e 3 nas de atrás.
·        Ten unha visión reducida.
·        Nada moi ben e pode mergullarse ata tres minutos
·        Seus inimigos son o xaguar e anaconda.